Nara Yoshitomo 나라 요시토모 - Badge : A to Z Three girls
KRW 6,000

Artist : Nara Yoshitomo

Size : Ø 4 cm

Material : Tin