Nara Yoshitomo 나라 요시토모 - Badge : Keep Your Chin Up
KRW 5,000

Artist : Nara Yoshitomo

Size : Ø 3 cm

Material : Tin