Nara Yoshitomo 나라 요시토모 - Badge : Dog (Yellow)
KRW 4,000

Artist : Nara Yoshitomo

Size : Ø 2.5  cm

Material : Tin